Internetowe Studium Pisma Swiętego

Nie samym chlebem człowiek żyje lecz każdym słowem które pochodzi z ust Pana

Studium 1Internetowe Studium
Pisma Świętego


Dary Ducha Świętego

strona 5Pytania i Odpowiedzi1. Wymień dary Ducha Świętego?
1Kor.12,8-10
Biblia

.............................................................................................

.

2. W jakim celu Bóg obdarza darami?
1Kor.12,7 14,26 Biblia
..........................................................................................

..........................................................................................3. Które z darów służą ewangelizacji poza kościołem, a które jako budujące kościół ?
1Kor.14,22 Biblia
............................................................................................

............................................................................................4. Które z darów są najważniejsze według Pisma Świętego?
1Kor.12,21-22 Biblia
............................................................................................

............................................................................................

5. Czym się różnią dary Ducha od talentów?
Jak.1,17 Mat.25,15 Obj.18,22, /Apokalipsa BT/ Biblia
............................................................................................

...........................................................................................


6. Czy możemy cokolwiek zrobić, aby otrzymać inny dar Ducha? /uzasadnij/
1Kor.14,39 12,31 14,1 Biblia
.......................................................................................
.......................................................................................


7. Co trzeba zrobić aby otrzymać dary Ducha?
Rzym.9,16 1Kor.12,11 2Tym.1,6 1Kor.14,39 1Pio.2,2 Biblia
...........................................................................................
...........................................................................................

8. Jaki dar chciałbyś mieć?

Biblia

............................................................................................

Strona następna
kliknij


Strona 6


Skopiować całą stronę i wkleić do WORDA, dołaczyć jako załacznik do poczty
lub skopiować pytania i wkleić do poczty

POCZTAStrony poprzednie

kliknij


Strona 1‎ > ‎Strona 2‎ > ‎Strona 3‎ > ‎Strona 4‎
Przejdź do galerii.